top of page

LITT OM TEKNIKKER, SIGNATURER OG NUMMERERING AV TRYKK

Grafikk er fellesbetegnelsen på forskjellig trykketeknikker der kunstneren selv lager platen det trykkes fra. I tillegg skal opplaget nummereres og signeres. 


Giclee (uttales sji'kléi eller sji'klé) er digital blekkutskrift av høy kvalitet for reproduksjon av billedkunst. Giclée-metoden krever avanserte printere og en kombinasjon av lysekte blekk og syrefritt papir som har garantert holdbarhet på 60-100 år. 

Silketrykk eller serigrafi er en grafisk trykkemetode for bilder der trykkfargen blir overført til underlaget gjennom en stram finmasket duk der motivet er avtegnet med lakk som en sjablong eller stensil med åpne og tette partier. 

Litografi er opprinnelig trykk laget fra en kalkstensplate der motivet tegnes med fettstift. Etter behandling av platen fester fargen seg der fettet var. Så trykkes hver farge separat. 

Nummerering er måten å skille en poster eller reproduksjon fra et mer verdifullt kunstverk. Ved å begrense opplaget og nummerere hvert trykk øker verdien betraktelig.


I tillegg til f.eks 100 trykk nummerert fra 1/100 til 100/100 har kunstneren anledning til å trykke 10% av hovedserien som prøvetrykk. Disse skal nummereres i romertall for å skille dem fra hovedserien.


Det er også vanlig at kunstneren beholder noen eksemplarer som merkes AP for Artists Proof.

T'PLA er fransk og betyr at kunstverket er trykket av kunstneren selv.

Prøvetrykk og Artists Proof (AP) er ofte mer ettertraktet blant samlere fordi disse gjerne er unike eksperimenter i farge og utforming. Hovedserien er oftest helt make trykk.

TRYKKETEKNIKKER: About
bottom of page